Örter för Livet – Åttio läkande växter för kropp och själ

Örter för Livet

Örter för Livet – Åttio läkande växter för kropp och själ är ett utmärkt referensverk och en stor inspiration för alla som vill använda läkeväxter, dels för att förebygga och behandla besvär, dels som en viktig del av sitt husapotek.

Människan har i alla tider vänt sig till läkeväxter som mat och medicin. Människan har alltid levt hand i hand med naturen och naturens gåvor.

Vi mår bäst när vi lever i samklang med naturen och allt som hon kan erbjuda oss.

Boken kan gärna användas av alla läkare, farmaceuter, terapeuter, trädgårdsodlare och örtintresserade för att få klarhet kring hur man på ett effektivt och säkert sätt kan använda läkeväxter för att bygga eller återställa sitt hälsotillstånd.

Tack Lollo för ett utmärkt uppslagsverk för den som är osäker över verkan och dosering av örtmediciner för att förebygga eller behandla besvär.

Peter Wilhelmsson

Funktionsmedicinsk naturläkare (S.N.L.F., I.F.M.C.P) och lärare i örtmedicin sedan 1984

Växter har under årtusenden visat sig kunna återställa och bibehålla fysisk och psykisk kvalitet hos människan.

Regelbunden användning av örtmedicin och traditionell, växtbaserad medicin har utvecklats under mer än 6 000 år.

Det finns många tydliga skriftliga bevis för att man använde örtmediciner mer än 3 000 år före vår tidräkning. Örtböcker var tillsammans med Bibeln bland de första böckerna som blev tryckta.

Läkeväxter har varit den huvudsakliga källan till de flesta mediciner i världen. Läkande växter i relativt obearbetad form var från folkmedicinens början till mitten av 1900-talet basen för läkekonsten.

Mellan 40 000 och 80 000 blommande växter har använts genom historien för medicinska ändamål. Ungefär 6 000 läkeväxter har använts regelbundet.

Det du äter påverkar din livskvalitet i hög grad. Intag av läkande växter kan ha stor betydelse för din hälsa och balans.

Örter för Livet – Åttio läkande växter för kropp och själ

I Örter för Livet får du bakgrunden till den växtbaserade, traditionella medicinen, dess historia och vad örtmedicin handlar om.

Du lär dig mer om ett urval av örter, växter och blommor med flera som under årtusenden har visat sig ha en närande, förebyggande och helande effekt på kroppen.

Boken är en introduktion till växternas helande krafter. Den är också en hyllning till det storslagna mirakel som naturen erbjuder i form av läkande växter.

Boken sammanfattar vad forskare, läkare, ört- och fytoterapeuter, funktionsmedicinare och örtmedicinkunniga experter och pionjärer inom traditionell och växtbaserad medicin kommit fram till under tusentals år.

Sammantaget ger det en bild av traditionell medicin och örtmedicin som historia, filosofi, konst, medicin och vetenskap.

Bokens innehåll i korthet

  • Innehåll, egenskaper och indikationsområden för åttio populära och läkande örter och växter. Växterna har använts och används i folk- och örtmedicin i Sverige och Skandinavien.
  • Introduktion till växtbaserad örtmedicin och den långa traditionella medicinhistoria som har lett fram till dagens medicinutövning.
  • Verksamma ämnen, beredningsformer och olika växtdelar som används i läkeväxter.
  • Forskning på läkeväxter och utmaningar med resultateten från den forskning som görs.
  • Introduktion till det omfattande ämnet med faror och risker med läkeväxter.
  • Sammanställning med toxiska och under vissa omständigheter giftiga växter. Dessutom noteringar om växter och växtfamiljer som kan ge allergiska och överkänslighetsreaktioner.
  • Lista med med över etthundratjugotre växter med indikationsområden för dig som skapa din egen örtträdgård och ditt eget växtbaserade apotek.
  • Sammanfattande beskrivningar för trettioen av växterna och släktingar till växterna som finns beskrivna i den sammanfattade kinesiska farmakopén för växtbaserade läkemedel.
  • Och mycket annat.

Boken vänder sig till dig som vill ha sammanfattande och översiktlig information och få insikt i den örtmedicinska traditionen. Och vill veta mer om hur livskvaliteten för kroppen och själen kan påverkas av det du äter och dricker.

Finns även på Adlibris, Bokus och andra bokhandlare